C:\Users\Anna\Desktop\022_183_8_WCF_logo_2021-03-29.jpg

Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii w ramach umowy z NFZ , zaprasza na

BEZPŁATNĄ FIZJOTERAPIĘ DOMOWĄ – w domu u pacjenta,

którą realizujemy, dla pacjentów z I grupą niepełnosprawności (znaczny stopień niepełnosprawności) w Jarocinie i powiecie jarocińskim. 

 Kto się kwalifikuje na fizjoterapię domową: 

– pacjenci z: ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stany po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) do 12 miesięcy od ostrego incydentu mózgowego,

– z ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego (5 stopień w skali Rankina – nie dotyczy dzieci do 18 roku życia), 

– z uszkodzeniem rdzenia kręgowego do 12 miesięcy od powstania uszkodzenia,

– z chorobami przewlekle postępującymi, a w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi,(stwardnienie rozsiane SM, polineuropatie, neuropatie), kolagenozami (np. toczeń układowy, twardzina, zapalenie wielomięśniowe), przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów,

– z chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych oraz po zabiegach endoprotezoplastyki stawu (do 6 miesięcy po operacji),

– z urazami kończyn dolnych (do 6 miesięcy po urazie) oraz 

– osoby w stanie wegetatywnym lub apalicznym, inne.

Pacjenci bezpłatnie otrzymają:

– Konsultację wstępną i końcową z fizjoterapeutą (ustalenie indywidualnego planu rehabilitacji),

– do 4 miesięcy fizjoterapii za darmo !

–  5 zabiegów dziennie, do 80 dni rehabilitacji: praca manualna, ćwiczenia indywidualne, nauka chodu, oraz zabiegi fizykalne takie jak: Laseroterapia, Elektropterapia,

– Porady dotyczące higieny pracy i dnia codziennego.

Skierowanie od lekarza jest WYMAGANE.

Skierowanie na rehabilitację może być wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub innego specjalistę.

E-skierowanie lekarz wystawia na zespół rehabilitacji domowej, dział fizjoterapii domowej kod 2146.

Zgłoszenia → Zapisy → 512 046 048 lub 573 973 693 

Jeśli masz kogoś wśród najbliższych, kto potrzebuje fizjoterapii – przekaż mu tą informację www.wielkopolskiecentrumfizjoterapii.pl

Wszystkich potrzebujących pacjentów zapraszamy też do korzystania z rehabilitacji prywatnej.