Rehabilitacja lecznicza na NFZ

with Brak komentarzy

Jeżeli wymagasz rehabilitacji lub zabiegów fizjoterapeutycznych po przebyciu choroby lub urazu, możesz skorzystać ze świadczeń rehabilitacji leczniczej:

 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • w warunkach domowych,
 • w ośrodku lub oddziale dziennym,
 • w warunkach stacjonarnych.

Skierowanie do poradni rehabilitacji lub na zabiegi fizjoterapeutyczne może Ci wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych

W przypadku stwierdzenia przez lekarza specjalistę wady postawy kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej lub dysfunkcji narządu ruchu, której przyczyną są wady postawy możesz skorzystać z rehabilitacji leczniczej w warunkach ambulatoryjnych. Skierowanie na zabiegi związane z leczeniem wymienionych schorzeń może wystawić lekarz specjalista (także I stopnia) rehabilitacji ogólnej, medycznej lub narządu ruchu, chirurgii ortopedycznej lub urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii lub w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

NFZ sfinansuje do 5 (pięciu) zabiegów dziennie w dziesięciodniowym cyklu terapeutycznym.

Ważne! Świadczeniobiorca obowiązany jest zarejestrować w zakładzie rehabilitacji nie później niż 30 dni od dnia wystawienia skierowania.

Rehabilitacja w warunkach domowych

Jeżeli ze względu na brak możliwości samodzielnego poruszania się, nie możesz dotrzeć do placówki rehabilitacji ambulatoryjnej, możesz skorzystać z rehabilitacji leczniczej w warunkach domowych. O konieczności skorzystania z tej formy rehabilitacji leczniczej decyduje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, a informacja o wskazaniach do rehabilitacji domowej musi być zawarta na wystawionym skierowaniu.
Termin domowej lekarskiej porady rehabilitacyjnej, wizyty fizjoterapeutycznej lub zabiegów w domu ustalisz po otrzymaniu skierowania w gabinecie lub zakładzie rehabilitacyjnym, który ma podpisaną umowę z NFZ.

Pacjentowi przysługuje rehabilitacja do 80 (osiemdziesięciu) dni zabiegowych w warunkach domowych w roku kalendarzowym, w trakcie których może być wykonywanych do pięciu zabiegów dziennie.

Rehabilitacja w ośrodku lub oddziale dziennym

Jeżeli Twój stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, ale nie wymagasz całodobowego nadzoru medycznego możesz skorzystać z zabiegów rehabilitacji leczniczej w ośrodku lub oddziale dziennym. Są to zabiegi obejmujące kompleksową fizjoterapię narządu ruchu, szczególnie ze wskazań ortopedycznych (po urazach, przebytych operacjach lub przewlekle chorych), a także wskazań neurologicznych, reumatologicznych, kardiologicznych, onkologicznych i pulmonologicznych.

W ramach tego rodzaju w zależności do schorzenia realizowane są m.in. zabiegi:

 • rehabilitacji ogólnoustrojowej;
 • rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego;
 • rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy;
 • rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu  wzroku;
 • rehabilitacji kardiologicznej lub kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej;
 • rehabilitacji pulmonologicznej;

Na ten rodzaj rehabilitacji kierują (w zależności od typu rehabilitacji, wieku pacjenta i jego schorzenia) lekarze POZ lub lekarze specjaliści z oddziałów szpitalnych lub poradni specjalistycznych.

Czas trwania rehabilitacji

 • Rehabilitacja w ośrodku lub oddziale dziennym trwa od 15 (piętnastu) do 30 (trzydziestu) dni zabiegowych, w czasie których wykonywanych jest średnio 5 (pięć) zabiegów dziennie.
 • Czas trwania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, słuchu i mowy, jak i wzroku wynosi do 120 (sto dwadzieścia) osobodni w roku kalendarzowym
 • Czas trwania rehabilitacji kardiologicznej ustalany jest indywidualnie przez lekarza ośrodka dziennego i wynosi nie więcej niż 24 (dwadzieścia cztery) dni zabiegowe w ciągu 3 (trzech) miesięcy. W przypadku realizacji kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej odpowiednio – 5 dni zabiegowych w ośrodku dziennym, 24 sesje treningowe w miejscu pobytu pacjenta oraz wizytę kontrolną.
 • Czas trwania rehabilitacji pulmonologicznej ustala indywidualnie lekarz ośrodka dziennego. Nie może ona być krótsza niż 14 (czternaście) dni zabiegowych i nie dłuższa niż 24 (dwadzieścia cztery) dni zabiegowe.

Rehabilitacja w warunkach stacjonarnych

Gdy ze względu na kontynuację leczenia wymagasz kompleksowych czynności rehabilitacyjnych oraz całodobowej opieki medycznej możesz skorzystać z rehabilitacji leczniczej w warunkach stacjonarnych.
W ramach tego rodzaju w zależności do schorzenia realizowane są m.in. zabiegi:

 • stacjonarnej rehabilitacji ogólnoustrojowej;
 • stacjonarnej rehabilitacji neurologicznej;
 • stacjonarnej rehabilitacji pulmonologicznej;
 • stacjonarnej rehabilitacji kardiologicznej lub kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej;

Skierowania na leczenie stacjonarne wystawiane są przez lekarzy specjalistów z oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych.

 • Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej wynosi do 6 (sześciu) tygodni.
 • Czas trwania rehabilitacji neurologicznej zależy od rodzaju prowadzonej rehabilitacji neurologicznej i wynosi od 6 (sześciu) do 16 (szesnastu) tygodni.
 • Czas trwania rehabilitacji pulmonologicznej wynosi do 3 (trzech) tygodni.
 • Czas trwania rehabilitacji kardiologicznej wynosi od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) tygodni. W przypadku realizacji kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej odpowiednio – w warunkach stacjonarnych od 3 do 14  dni, w miejscu pobytu pacjenta od 15 do 20 sesji treningowe,  w zależności od stanu pacjenta oraz wizyta kontrolna.

Żrodło: https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informacje-o-swiadczeniach/informacje-o-pozostalych-swiadczeniach/

Zostaw Komentarz