Starość pod opieką, autor: Ingo Füsgen

with Brak komentarzy

Starszy człowiek wymaga opieki w tych sferach życia, gdzie jego samodzielność jest ograniczona… Ten, kto opiekował się starszym krewnym bez goryczy i zostały mu dobre wspomnienia, może spokojnie patrzeć w przyszłość oczekując swojej starości.

Starszy człowiek wymaga opieki w tych sferach życia, gdzie jego samodzielność jest ograniczona… Ten, kto opiekował się starszym krewnym bez goryczy i zostały mu dobre wspomnienia, może spokojnie patrzeć w przyszłość oczekując swojej starości.

Tę myśl wyraził na pierwszych stronach książki profesor geriatrii Ingo Fusgen z Uniwersytetu Witten Herdecke w Niemczech. Poradnik jego autorstwa to zbiór praktycznych rad dotyczących opieki nad człowiekiem w podeszłym wieku. Znaleźć w nim można również omówienie technicznych rozwiązań ułatwiających samodzielne życie staremu człowiekowi.

Książka ta służy pomocą ludziom starszym, ich bliskim i opiekunom.


Zostaw Komentarz